Bloggen - Hvorfor bruker vi Lorem Ipsum i det hele tatt

Publisert 14.03.2017

Det er et velkjent faktum at lesere distraheres av lesbart innhold på en side når man ser på dens layout. Poenget med å bruke Lorem Ipsum er at det har en mer eller mindre normal fordeling av bokstaver i ord, i motsetning til Innhold her, innhold her, og gir inntrykk av å være lesbar tekst.

Mange webside- og sideombrekkingsprogrammer bruker nå Lorem Ipsum som sin standard for provisorisk tekst, og et søk etter Lorem Ipsum vil avdekke mang en uferdig webside. Ulike versjoner har sprunget frem i senere år, noen ved rene uhell og andre mer planlagte (med humor o.l.).